olunmaq

olunmaq
«Olmaq»dan məch. İdarə olunmaq. Azad olunmaq. Təşkil olunmaq. Təklif olunmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • olunma — «Olunmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çıxmaq — f. 1. Bir yerdən (binadan, otaqdan və s. dən) kənar olmaq, içəridən dışarıya varmaq, getmək, xaric olmaq. Evdən çıxmaq. Kabinetdən çıxmaq. – Çay hazır olanadək mən özümə əlcəklər alım, – deyib Sona otaqdan çıxdı. N. N.. 2. Bir yerə getməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzəlmək — f. 1. Düz və hamar şəklə düşmək; düzlənmək. Çuxur düzəldi. 2. Təşkil olunmaq, əmələ gəlmək, ibarət olmaq. Müqim bəy . . bir neçə nahiyədən düzələn qəzanın rəisi oldu. S. R.. Həyətində yığıncaq düzəlmiş kəndli, Cavadı evinə dəvət etdi. Ə. Vəl.. // …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayrılmaq — məch. 1. Emal olunmaq, hazırlanmaq, düzəldilmək. Heykəl tuncdan qayrılmışdır. Qazan misdən qayrılmışdır. 2. Bina edilmək, təsis edilmək, inşa olunmaq, qurulmaq, tikilmək. Bu körpü nə zaman qayrılmışdır? 3. Təmir olunmaq, yamanmaq. Ayaqqabını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təb — 1. is. <ər.> Şeir demək, musiqi yazmaq, mahnı oxumaq həvəsi, meyli; ilham. <Rüstəm bəy Sofyaya:> Məndə təb əsla yoxdur, bircə dəfə, yadımdadır, bir qıza şeir yazmışdım, o da xoşuna gəlməmişdi. Ç.. Mənə deməyin ki: – Bu təb, bu ilham;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barınmaq — f. Himayə altına girmək, sığınmaq, himayə olunmaq, mühafizə olunmaq, qorunmaq, yedirilib içirilmək, bəslənmək. Yaylağımda el barınar, gül bədənlər bəslənər; Obaların arxasında kəkliklərim səslənər. M. S. O.. <Məsmə:> Bu yandan da uşaq ac… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bina — is. <ər.> 1. Tikili, mülk, ev. Gözəl və yüksək bina. Məktəb binası. Daş bina. Yeni teatr binası. – <Mədəd> vağzalın böyük binasından keçib, relslərin üstündən adlayaraq, depoya tərəf getdi. M. İ.. Ferma müdiri . . məni binaya apardı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çevrilmək — 1. məch. Başqa hala salınmaq, başqa şəklə salınmaq, döndərilmək. O başını yellədib bir ah çəkdi dərindən, «Ah» alova çevrilib saçıldı gözlərindən. B. V.. 2. t siz. Tez tez bir haldan başqa hala keçmək. Su donaraq buza çevrilmişdir. – Radium… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərc — <ər.>: dərc edilmək (olunmaq) – qəzetdə, ya məcmuədə çap edilmək (olunmaq). Qəzetdə Fərman haqqında bir məqalə dərc olunmuşdu. Ə. S.. Dərc etdirmək – qəzetdə, ya məcmuədə çap etdirmək. Məqaləni qəzetdə dərc etdirdi. Dərc etmək – qəzetdə, ya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”